Jaký je proces převodu vlastnického práva nemovitosti?

24.12. 2023Artem Saykin

Převod vlastnického práva k nemovitosti je naprosto zásadním krokem v procesu koupě nebo prodeje nemovitosti. Je to právní akt, při kterém dochází k přenesení vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, a tak už asi tušíte, že to nebude jen tak. V tomto článku se podíváme na to, jak takový proces probíhá.

Převod vlastnického práva nemovitosti je složitý proces, který vyžaduje opravdu pečlivou a důkladnou práci. Bez ohledu na to, zda se jedná o darování, dědění nebo prodej nemovitosti, je několik kroků, které prostě chtě-nechtě musíte dodržet. 

Časově počítejte s tím, že se vše může odehrávat v řádů týdnů, ale i měsíců. Převod vlastnického práva k nemovitosti je nejen administrativně náročný, ale zároveň závisí i na ohromném množství dalších faktorů – jak se bude dařit vyjednávat s prodávajícím/kupujícím, zda všechny dokumenty banka schválí napoprvé, jestli vám něco nevrátí katastr… Spousta proměnných, přitom by si jeden řekl, že už to v dnešní době nemůže být tak složité. Děje se to přeci dnes a denně. No, opak může být pravdou. 🙂 Pojďme se tedy na celý proces převodu alespoň ve zkratce mrknout. 

1. Sepsání kupní/darovací smlouvy

Prvním krokem je vytvoření a podepsání darovací nebo kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (nebo darujícím a obdarovaným). Kupní smlouva musí obsahovat všechny důležité informace o nemovitosti, jako jsou popis, lokalita, velikost, informace o vlastnictví a cena. 

Smlouva by neměla vzniknout jen tak na koleně, ale pod odborným dohledem právníka nebo advokáta. Existuje tolik drobností, které můžete snadno opomenout, ale například katastr si jich rozhodně všimne, smlouvu vám vrátí a vše se zbytečně protáhne. 

2. Finanční vyrovnání

Aby mohlo k převodu dojít, je potřeba nejdříve uhradit kupní cenu (pokud se nebavíme o darování). Nemůžete předpokládat, že vám budou vlastnická práva přepsána dřív, než danou částku zaplatíte. To by se nám s podvody roztrhl pytel. 🙂 

Zaplacení kupní ceny prodávajícímu se obvykle provádí prostřednictvím notářské úschovy nebo přímého bankovního převodu, úschovna je ale určitě bezpečnější a za sebe ji rozhodně doporučuji. 

V případě, že je prodávající nebo kupující spojený s hypotečním úvěrem, tedy už má na dané nemovitosti nějakou půjčku/hypotéku, je třeba také zajistit, aby bylo toto úvěrové zatížení správně vyrovnáno.

3. Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Po finančním vyrovnání následuje podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tento krok je zásadní, protože až zápis do katastru zaručuje právní účinnost celé transakce. Po podání návrhu bude nutné čekat. 

Katastr má své zákonné lhůty, nicméně občas to stihne rychleji. A co v mezidobí dělá? Prověřuje platnost kupní smlouvy a zjišťuje, zda neexistují žádné právní překážky pro převod nemovitosti. Právě tady se to může zaseknout, protože katastr něčemu neporozumí nebo najde chybu. Dejte si proto na poctivou přípravu velký pozor.

4. Zápis do katastru nemovitostí

Po schválení vkladu je vlastnické právo přepsáno na nového majitele, tedy dojde k zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí. Od tohoto okamžiku je kupující oficiálně uznán jako nový vlastník nemovitosti. 

5. Předání nemovitosti

Posledním krokem je fyzické předání nemovitosti novému majiteli. To zahrnuje fyzické předání klíčů a prohlídku nemovitosti, aby se ověřilo, že je ve stavu, jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě. Během prohlídky je dobré zkontrolovat, zda všechny součásti nemovitosti, jako jsou spotřebiče, světla, topení a další zařízení, fungují správně. Je to taky ideální příležitost pro kupujícího, aby se seznámil s jakýmikoli specifickými aspekty nemovitosti, například s fungováním alarmu nebo topného systému.

Během předání by rovněž mělo dojít k vyplnění a podpisu předávacího protokolu. V tomto dokumentu jsou zaznamenány detaily o stavu nemovitosti, počtu předaných klíčů nebo stavu elektroměru, vodoměru a podobně.

Ať se dobře bydlí!

Proces převodu vlastnického práva k nemovitosti je komplexní a vyžaduje důkladnou přípravu a porozumění právním aspektům transakce. Každý krok, každá drobnost musí být správně a v souladu s právními předpisy. Proto opravdu doporučuji využít služby právníka nebo advokáta a zkušeného realitního makléře. Určitě si nechcete přidělat starosti nebo po letech zjistit, že něco není tak, jak by mělo. 🙂

Artem Saykin
Práce realitního makléře mě naplňuje díky možnosti setkávat se s novými lidmi, kterým pomáhám realizovat jejich sny v oblasti bydlení. Záleží mi na dobře odvedené práci a spokojenosti mých klientů.

Zvažujete prodej své nemovitosti a chcete znát její hodnotu?

Za mou kariéru se mi již nespočetně krát stalo že majitelé, kteří prodávali svou nemovitost bez tržního ohodnocení, prodali za mnohem méně, než doopravdy mohli. V některých případech až o 10-15% reálné hodnoty! Neudělejte stejnou chybu a nechte si ocenit svou nemovitost zcela zdarma.

Komentáře