Jak udělat z orné půdy stavební pozemek

20.4. 2022Artem Saykin

Konečně se vám povedlo najít perfektní místo pro nový domov, jenže pozemek není vedený jako stavební. Pokud právě čtete tento článek, pravděpodobně jste už zjistili, že není pozemek jako pozemek. Chcete vědět, jak změnit pozemek na stavební parcelu? Poradím vám, které kroky bude nezbytné podniknout.

První klíčovou podmínkou pro to, jak například z pole udělat stavební pozemek, je to, aby byl daný pozemek v územním plánu obce zahrnutý v takzvané zastavitelné ploše. Pokud tomu tak není, budete muset prvně vyřešit tuto situaci. Zajděte na příslušný úřad a zjistěte veškeré informace. Někde to problém nebude, jinde se možná setkáte s nepochopením. S tím je třeba počítat.

Jestliže patříte k těm šťastným, můžeme rovnou přejít k druhé části „plánu“. Abyste mohli z orné půdy udělat stavební pozemek, budete muset projít procesem takzvaného vyjmutí z půdního fondu (ZPF). Bude to obnášet jistou míru administrativy, trpělivosti i peněz. Dobrou zprávou však je, že pokud splníte veškeré náležitosti, měli byste se kýženého výsledku dočkat. Pojďme se podívat na celý postup.

Kdy se vás týká vyjmutí ze ZPF

Toto je první věc, kterou si musíte zjistit, jestliže chcete danou parcelu využít pro výstavbu. Stačí jednoduše nahlédnout do katastru nemovitostí nebo se informovat na příslušném městském či stavebním úřadě. Vyjmutí ze ZPF musíte řešit v případě, že je pozemek zařazený v jedné z následujících kategorií:

 • orná půda 
 • travní porosty 
 • polní cesty
 • zahrada
 • vinice
 • chmelnice
 • ovocné sady
 • rybníky s chovem ryb
 • závlahové a vodní nádrže
 • hráze
 • odvodňovací příkopy

Jak podat žádost o vyjmutí ze ZPF a co musí obsahovat

Pokud chcete z orné půdy udělat stavební pozemek, je třeba vyplnit žádost, kterou zpravidla najdete na webu daného města či obce. Nebojte se příslušný úřad kontaktovat a zjistit, jaké požadavky mají. Vyhnete se tomu, že opomenete nějaký detail a vše se tak zbytečně protáhne. 

Každá taková žádost o změnu pozemku na stavební parcelu může vypadat trošku jinak. Vždy však musí obsahovat:

 • Vaše jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození
 • Účel a dobu vyjmutí ze ZPF
 • Výměru pozemku, který požadujete vyjmout. Může se například stát, že máte k dispozici pozemek o rozloze 3 000 m2, ale pro stavbu potřebujete 1 000 m2 a zbytek může zůstat ornou půdou, zahradou či podobně.
 • Odhad důsledků, tedy co se stane a změní tím, že půda už nebude například zahradou, ale stane se stavebním pozemkem. 
 • Výpis z katastru nemovitostí (KN)
 • Snímek pozemkové mapy z KN
 • Výpočet finančního odvodu
 • Informace o odvodnění, závlahách a protierozních opatřeních
 • Výsledky pedologického výzkumu
 • Bilanci skrývky kulturní vrstvy půdy a návrh využití 

Jakmile máte všechny podklady připravené, nezbývá než zaplatit poplatek. Jeho výši spočítáte následovně:

 • bonita půdy (pokud ji najdete v katastru nemovitostí, musíte si nechat vypracovat pedologický posudek) × koeficient ochrany půdy × velikost pozemku 
 • Šikovného pomocníka případně najdete pod tímto odkazem

Tento poplatek je jakousi kompenzací za to, že daný pozemek přestane fungovat jako zemědělská půda, ale „znehodnotíte“ jej výstavbou. Je to jednoduše stanovená cena za to, že je možné pozemek ze ZPF vyjmout. 

Trpělivost pozemek přináší

Žádost máte nachystanou a podanou. Teď nezbývá než čekat 30–60 dní na rozhodnutí o tom, jak dopadlo vaše přání o změnu pozemku na stavební parcelu. Pokud se to povede, vyrozumění následně přiložíte k žádosti o povolení stavby

Nelekejte se však, pokud v katastru stále uvidíte, že je pozemek vedený jako orná půda. To se aktualizuje až v okamžiku, že je stavba dokončená a dojde k jejímu zapsání do katastru nemovitostí.  
Věřím, že s trochou odvahy vše skvěle zvládnete. Je mi ale jasné, že pokud se s něčím takovým potýkáte prvně, může to vypadat děsivě. Rád vás veškerých obav a starostí zbavím. Stačí mě kontaktovat!

Artem Saykin
Práce realitního makléře mě naplňuje díky možnosti setkávat se s novými lidmi, kterým pomáhám realizovat jejich sny v oblasti bydlení. Záleží mi na dobře odvedené práci a spokojenosti mých klientů.

Zvažujete prodej své nemovitosti a chcete znát její hodnotu?

Za mou kariéru se mi již nespočetně krát stalo že majitelé, kteří prodávali svou nemovitost bez tržního ohodnocení, prodali za mnohem méně, než doopravdy mohli. V některých případech až o 10-15% reálné hodnoty! Neudělejte stejnou chybu a nechte si ocenit svou nemovitost zcela zdarma.

Komentáře