Společné jmění manželů a nemovitost. Co s tím?

15.6. 2022Artem Saykin

Mít ve vztahu vyřešené majetkové otázky určitě není na škodu. V tomto článku se podíváme na téma společného jmění manželů. Co do něj počítat, jak vzniká, zaniká a kdy je součástí společného jmění manželů nemovitost. 

Společné jmění manželů (zkráceně SJM) vzniká, jak už asi tušíte, sňatkem. Pokud neuzavřete předmanželskou smlouvu nebo jiný typ smlouvy, pak do tohoto jmění patří veškerý majetek váš i vašeho partnera/partnerky. To se samozřejmě týká také nemovitostí a případného zisku, který vlastnictvím vzniká. Jestliže tedy má jeden z manželů například byt, který pronajímá, počítají se získané finance do SJM.  

Kdy nemovitost nepatří do společného jmění manželů

Jak už to bývá, i zde existují výjimky. Co do společného jmění manželů nespadá?  

  • věci osobní potřeby
  • věci/nemovitosti nabyté darováním pouze a výslovně jen jednomu z manželů
  • věci/nemovitosti získané děděním s uvedením toho, že dědí pouze jeden z manželů
  • náhrada majetkové škody

Stejně tak je majetek pouze váš, jestliže vám například rodiče dají peníze na pořízení bytu a vy jej za ně koupíte. Pak je taková nemovitost pouze vaše a nepatří do SJM. Týká se to také nemovitostí, které jste si pořídili ještě před svatbou. 

Jak rozšířit či zúžit rozsah SJM

Pokud si přejete do SJM zahrnout něco z výše uvedeného, stačí zajít za notářem a podepsat smlouvu, ve které danou věc či nemovitost do SJM zahrnete. Stejný postup aplikujete v případě, že chcete ze SJM něco vyloučit. 

Společné jmění manželů a hypotéka

O hypotéku může žádat pouze jeden z manželů. Aby v jejím rámci nebyl druhý z vás zahrnut, je nezbytné SJM zúžit, jak jsme již psali v odstavci výše. Bance následně zúžení SJM doložíte notářským zápisem, ve kterém je jasně napsáno, že o hypotéku žádá pouze jeden. V případě, že to neuděláte, jsou automaticky hypotékou zatížení oba

Nezapomínejte na daně

Povinnost, která se vám ani v tomto případě nevyhne, je podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Máte-li nemovitost ve společném jmění, může vše vyřídit pouze jeden z vás. Druhý je pak vnímán jako tak zvaný ručitel. A když na to náhodou zapomenete, finanční úřad bude úhradu vymáhat od obou. Jednoduše v SJM jedete společně. 🙂

Artem Saykin
Práce realitního makléře mě naplňuje díky možnosti setkávat se s novými lidmi, kterým pomáhám realizovat jejich sny v oblasti bydlení. Záleží mi na dobře odvedené práci a spokojenosti mých klientů.

Zvažujete prodej své nemovitosti a chcete znát její hodnotu?

Za mou kariéru se mi již nespočetně krát stalo že majitelé, kteří prodávali svou nemovitost bez tržního ohodnocení, prodali za mnohem méně, než doopravdy mohli. V některých případech až o 10-15% reálné hodnoty! Neudělejte stejnou chybu a nechte si ocenit svou nemovitost zcela zdarma.

Komentáře