Dědická a darovací daň z nemovitosti

20.4. 2022Artem Saykin

Chystáte se někomu odkázat či darovat nemovitost? Anebo jste právě nějakou tímto způsobem získali? Ať už tak nebo tak, je rozhodně dobré vědět, jaký je mezi darováním a děděním rozdíl nebo který typ daně se vás týká. Svá specifika má také to, když řešíte darovací daň v rodině, například mezi sourozenci. Pojďme se na toto téma podívat blíže.

Darovací smlouva a darovací daň

Darování nemovitosti je tím nejjednodušším způsobem, jak vybranému člověku přenechat svůj majetek. Darovací smlouva nemovitost okamžitě převádí pod obdarovaného, a vy tak nemusíte řešit tak zvané neopomenutelné dědice (lidé, kteří mají právo domáhat se svého dědického podílu).  

Pokud jde navíc o darování mezi příbuznými (v přímé či nepřímé linii), netýká se dané osoby ani žádná darovací daň. Konkrétně:

  • Přímá rodinná linie – děti, rodiče, prarodiče i vnoučata jsou osvobozeni od povinnosti platit darovací daň.
  • Nepřímá (vedlejší) rodinná linie – manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky manžel/manželka rodičů, sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř nebo osoba, která s obdarovaným před získáním daru žila ve společné domácnosti po dobu minimálně jednoho roku. Ani těchto osob se povinnost uhradit darovací daň netýká.

Jestliže do jedné z výše uvedených skupin nepatříte a hodnota daru přesáhne 15 000 korun, daň zaplatit musíte. 

  • Fyzická osoba – darovací daň činí 15 %
  • Právnická osoba – darovací daň je 19 %

Darování nemovitosti z pohledu dárce

Předat někomu svůj majetek prostřednictvím darovací smlouvy je rychlé a levné. Má to však i svoje nevýhody, které je třeba vést v patrnosti. Pokud byste si to například rozmysleli a rozhodli se obdarovat někoho jiného, je to velmi složitý a v určitých situacích téměř nemožný proces. Je potřeba dokazovat, že obdarovaný s darem zachází špatně, projevil nevděk nebo se k vám jako dárci chová špatně. A to mohou být velmi subjektivní či těžko dokazatelné skutečnosti. Proto radím, abyste si byli svým rozhodnutím opravdu jistí

Nezapomínejte také na to, že jakmile je darovací smlouva platná, obdarovaná osoba může s nemovitostí začít ihned nakládat, jak chce. Pokud si to nepřejete, je nezbytné využít možnost takzvaného věcného břemena. V tom případě nesmí obdarovaný nemovitost prodat nebo vás například vystěhovat. 

Darovací smlouva z pohledu obdarovaného 

Určitě vás zajímá, jaká práva a případně i povinnosti má obdarovaný. Pokud o danou nemovitost nestojíte, můžete dar odmítnout – jednoduše nepodepíšete darovací smlouvu. Máte zároveň možnost od ní dodatečně odstoupit anebo dar vrátit.   

V případě, že je hodnota darované nemovitosti vyšší než 5 milionů korun, musíte tuto situaci oznámit spádovému finančnímu úřadu. Nečekají vás ohledně toho další nezbytnosti, ale úřad musí tuto skutečnost vést v evidenci, vy jste proto povinni jim dát vědět. 

Prodej darované nemovitosti 

Jestliže se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu nově získanou nemovitost prodat, myslete na to, že vás nemine platba daně z příjmu z prodeje nemovitosti. Abyste se jí vyhnuli, musíte nemovitost vlastnit déle jak 5 let nebo v ní po dobu 2 let mít trvalé bydliště.

Dědictví a dědická daň

Dědictví je druhý způsob, jak můžete někomu věnovat/odkázat svůj majetek. V porovnání s darovací smlouvou má dědictví nějaké výhody, ale – jak už tomu bývá – také nevýhody

Výhody a nevýhody dědické smlouvy

Žádné daně! Pro mnohé nezanedbatelné pozitivum. Od 1. ledna 2014 je dědictví chápáno jako bezúplatné nabytí, což je podle § 4a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozeno od daně z příjmů. Nepočítejte ale s tím, že byste nezaplatili ani korunu. Na vašich bedrech budou náklady za notáře, případně odhadce nemovitosti.

Výše jsem v souvislosti s darovací smlouvou uvedl jeden pojem, a to neopomenutelní dědicové. Pokud nechcete, aby po vás cokoliv zdědili, musíte je v případě dědictví výslovně vydědit, a to za zákonem stanovených podmínek. To může být mnohdy komplikované, v tom je proto výhodnější darovací smlouva

Nevýhodou, kterou vyplývá z dědictví, je to, že společně s majetkem můžete zdědit i dluhy. Pokud by však jejich výše byla neúnosná, vždy máte možnost se dědictví zřeknout

Darovat, nebo dědit?

Jednoznačná odpověď neexistuje. Vždy totiž záleží na vašich vztazích s těmi, kterým chcete svůj majetek přenechat. Pomineme-li osobnostní charakteristiky a podíváme se čistě na ekonomické hledisko, pak se dá říci: rodině darovat, ostatním odkázat. Pokud však máte jakékoliv pochybnosti nebo si nejste jistí, jak v jakékoliv situaci ohledně nemovitostí postupovat, neváhejte se na mě obrátit.

Artem Saykin
Práce realitního makléře mě naplňuje díky možnosti setkávat se s novými lidmi, kterým pomáhám realizovat jejich sny v oblasti bydlení. Záleží mi na dobře odvedené práci a spokojenosti mých klientů.

Zvažujete prodej své nemovitosti a chcete znát její hodnotu?

Za mou kariéru se mi již nespočetně krát stalo že majitelé, kteří prodávali svou nemovitost bez tržního ohodnocení, prodali za mnohem méně, než doopravdy mohli. V některých případech až o 10-15% reálné hodnoty! Neudělejte stejnou chybu a nechte si ocenit svou nemovitost zcela zdarma.

Komentáře